Wrocław,

poniedziałek, 17 czerwca 2024

Wniosek redakcji w sprawie przystanku kolei w Kłodzku

 


Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo,

Zwracam się z wnioskiem o rozszerzenie funkcjonowania sieci komunikacyjnej w Kłodzku poprzez dodanie nowego przystanku kolejowego – Kłodzko Orkana. Obecna sytuacja, w której pociągi kończą swój bieg na stacji Kłodzko Miasto, nie wykorzystuje w pełni potencjału komunikacyjnego i urbanistycznego regionu.

Argumenty za dodaniem przystanku:

  1. Lokalizacja w centrum urbanizacji: Nowy przystanek na ulicy Orkana znajdowałby się w sercu terenów miejskich, co znacznie ułatwi dostęp do transportu publicznego dla większej liczby mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasto.

  2. Zwiększenie efektywności sieci transportowej: Przesunięcie końcowego przystanku z Kłodzko Miasto na Kłodzko Orkana pozwoli na lepsze rozłożenie ruchu pasażerskiego i zmniejszenie przeciążeń w godzinach szczytu.

  3. Stymulacja lokalnej gospodarki: Lepsza dostępność komunikacyjna przyczynia się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co może skutkować rozwojem lokalnych przedsiębiorstw i zwiększeniem zatrudnienia.

  4. Poprawa jakości życia mieszkańców: Krótsze i bardziej komfortowe trasy dojazdów do pracy czy szkoły to bezpośrednia korzyść dla mieszkańców, którzy codziennie korzystają z transportu kolejowego.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o rozważenie i wdrożenie zmian, które przyczynią się do rozwoju transportu publicznego w Kłodzku, a co za tym idzie - podniesienia jakości życia mieszkańców oraz ogólnej atrakcyjności regionu.

Z wyrazami szacunku,

Adam Fularz
Redaktor
walbrzyska.pl
Dol. Ziel. 24a
65-154 Zielona Góra


środa, 28 lutego 2024

Nowa Ruda Dąży do Odbudowy Przystanku Kolejowego na Osiedlu XXX-lecia

 

Nowa Ruda – Mieszkańcy Nowej Rudy mogą wkrótce zyskać nowy przystanek kolejowy, który miałby powstać poprzez naprawę i modernizację istniejącego, zniszczonego obiektu na osiedlu XXX-lecia. W ramach starań o rozwój lokalnej infrastruktury transportowej, Adam Fularz wystosował wniosek do władz miasta, apelując o wsparcie i inicjatywę w tej kwestii.

W odpowiedzi na zapytanie Fularza, Biuro Zarządu Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazało informacje, z których wynika, że planowanie inwestycji kolejowych zależy od zapotrzebowania zgłaszanego przez przewoźników oraz organizatorów publicznego transportu kolejowego, w tym przypadku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Z dotychczasowych informacji wynika, że na obecną chwilę nie zgłaszano potrzeby budowy nowych przystanków kolejowych w Nowej Rudzie w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Mimo to, Fularz i lokalna społeczność podkreślają znaczenie potencjalnej odbudowy przystanku na osiedlu XXX-lecia, argumentując, że mogłoby to znacząco poprawić dostępność transportową dla mieszkańców oraz przyczynić się do rozwoju miasta. Nadzieje wiązane są z możliwością przeprowadzenia analiz technicznych, środowiskowych, ekonomicznych oraz społecznych, które mogłyby wykazać zasadność takiej inwestycji.

PKP PLK zaznacza, że każda decyzja inwestycyjna musi być poprzedzona gruntowną analizą i jest uwarunkowana dostępnymi środkami finansowymi oraz strategicznymi decyzjami na poziomie rządowym i samorządowym. Działania te mają na celu racjonalne i efektywne wydatkowanie środków unijnych bądź budżetowych.

Apel Fularza oraz dyskusje na temat przystanku kolejowego na osiedlu XXX-lecia w Nowej Rudzie podkreślają potrzebę szerszej debaty na temat rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie. Mieszkańcy i władze miasta mogą teraz oczekiwać na dalsze rozmowy i analizy, które rozstrzygną o możliwościach realizacji tego ważnego dla społeczności projektu.

Nowa Ruda stoi przed szansą zintegrowania swoich planów rozwojowych z możliwościami, jakie oferuje modernizacja infrastruktury kolejowej. Realizacja takiej inwestycji mogłaby nie tylko ułatwić codzienne przemieszczanie się mieszkańców, ale również przyczynić się do wzrostu atrakcyjności miasta dla nowych inwestorów i turystów.


Adam Fularz, Nowa Ruda, by AI